Results
Name: Ruth Burnard County: Oxfordshire
Results for 2021
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Sep 24 2021 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (2) BE100 H E UR 0 0 32.8 4 0 E 0 E UR
Sep 24 2021 GODINGTON PAMBULA MORETON MORRELL (2) BE100 G E R3 0 0 31.3 E 0 E R3
Sep 24 2021 GODINGTON ULTIMO MORETON MORRELL (2) BE100 F 24 0 2 30 0 0 0.00 9.60 39.60
Sep 10 2021 GODINGTON ULTIMO WEST WILTS (3) BE100 H 32 0 0 33.8 0 0 60.00 44.40 138.20
Sep 10 2021 GODINGTON PAMBULA WEST WILTS (3) BE100 F E R3 0 0 30.5 E 0 E R3
Sep 10 2021 GODINGTON TRASIMENO WEST WILTS (3) ON D E AR 0 0 33 4 0 E 0 E AR
Aug 12 2021 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (4) BE100 R 27 0 0 29 16 41 0.00 1.20 87.20
Aug 12 2021 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) BE100 Q 0 0 29 0 0 0 0
Jul 31 2021 GODINGTON PAMBULA CALMSDEN (1) BE100 I E AR 0 0 22 0 0 E 0 E AR
Jul 31 2021 GODINGTON ULTIMO CALMSDEN (1) BE100 G E R3 0 0 36.5 4 0 E 0 E R3
Jul 31 2021 GODINGTON TRASIMENO CALMSDEN (1) BE100Open J 6 0 6 23.3 0 0 0.00 10.80 34.10
Jul 3 2021 GODINGTON PAMBULA OFFCHURCH BURY INTERNATIONAL BE105 F E 0 0 24 12 0 E 0 E
Jul 3 2021 GODINGTON ULTIMO OFFCHURCH BURY INTERNATIONAL BE100 A 26 0 0 31.3 4 0 20.00 18.80 74.10
Jun 25 2021 GODINGTON ULTIMO FARLEY HALL BE100 R 28 0 0 33.8 4 0 60.00 39.20 137.00
Jun 25 2021 GODINGTON TRASIMENO FARLEY HALL ON V R 0 0 31.3 4 0 R 0 R
Jun 25 2021 GODINGTON PAMBULA FARLEY HALL BE100 Q 24 0 0 32.8 8 13 0.00 0.00 53.80
Jun 4 2021 GODINGTON TRASIMENO CHILDERIC SADDLES LITTLE DOWNHAM (1) ON K E R3 0 0 32.3 0 0 E 0 E R3
Jun 4 2021 GODINGTON ULTIMO CHILDERIC SADDLES LITTLE DOWNHAM (1) BE100 O 20 0 2 30 0 0 0.00 27.20 57.20
Results for 2020
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 10 2020 GODINGTON PAMBULA CALMSDEN (2) N E E 0 0 27.5 E 0 E
Oct 10 2020 GODINGTON TRASIMENO CALMSDEN (2) ON D E 0 0 31.5 4 0 E 21.6 E
Sep 26 2020 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (2) ON D R 0 0 26.8 8 0 R 0 R
Sep 26 2020 GODINGTON PAMBULA MORETON MORRELL (2) N A R 0 0 29.8 R 0 R
Aug 28 2020 GODINGTON TRASIMENO WELLINGTON INTERNATIONAL BE105 B E RF 0 0 31.8 0 0 E 0 E RF
Aug 28 2020 GODINGTON PAMBULA WELLINGTON INTERNATIONAL BE105 A 21 0 0 28.5 4 0 0.00 6.80 39.30
Aug 11 2020 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (X) N C 19 0 0 31.3 4 0 0.00 6.40 41.70
Aug 11 2020 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (X) ON A 20 0 0 31.3 4 0 0.00 5.60 40.90
Jul 25 2020 GODINGTON PAMBULA OFFCHURCH BURY BE100 B 7 0 4 32 0 0 0.00 0.00 32.00
Results for 2019
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 25 2019 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (X) ON F E R3 0 0 32.8 0 0 8 0 E E E R3
Oct 25 2019 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (X) BE100 A 5 0 8 27.3 0 0 0 0 0.00 2.00 29.30
Oct 12 2019 GODINGTON TRASIMENO CALMSDEN ON A 19 0 0 30 0 0 12 0 0.00 16.40 58.40
Oct 12 2019 GODINGTON PAMBULA CALMSDEN BE100 H 17 0 0 30.3 0 0 8 0 0.00 2.40 40.70
Sep 27 2019 GODINGTON PAMBULA MORETON MORRELL (2) BE100 F 4 0 10 28.3 0 0 0 0 0.00 0.80 29.10
Sep 27 2019 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (2) ON D 14 0 0 29.8 0 0 4 0 0.00 8.80 42.60
Sep 7 2019 GODINGTON TRASIMENO WEST WILTS (3) N A HC 0 0 33 0 0 12 0 20 32 HC
Sep 7 2019 GODINGTON PAMBULA WEST WILTS (3) BE100 H E CR 0 0 34.8 0 0 E E E E E CR
Aug 24 2019 GODINGTON TRASIMENO WELLINGTON BE105 C 18 0 0 33 0 0 4 0 20.00 16.40 73.40
Aug 24 2019 GODINGTON PAMBULA WELLINGTON BE105 B E R3 0 0 30.3 0 0 E E E E E R3
Aug 9 2019 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) N M HC 0 0 34.3 0 0 12 0 R R HC
Aug 9 2019 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (4) BE100 O 4 0 10 30.3 0 0 0 0 0.00 0.00 30.30
Jul 27 2019 GODINGTON TRASIMENO WILTON BE100Open E 10 0 2 31.8 0 0 0 0 0.00 0.00 31.80
Jul 27 2019 GODINGTON PAMBULA WILTON BE100 F 18 0 0 30.8 0 0 4 0 20.00 4.40 59.20
Jul 11 2019 GODINGTON PAMBULA UPTON HOUSE N K E 0 0 26.5 0 0 E E E E E
Jun 23 2019 GODINGTON PAMBULA FARLEY HALL N J R 0 0 40.8 0 0 R R R R R
Jun 1 2019 GODINGTON PAMBULA CHILDERIC SADDLES LITTLE DOWNHAM (1) N I 27 0 0 30.5 0 0 8 0 40.00 27.60 106.10
May 17 2019 GODINGTON PAMBULA FAIRFAX & FAVOR ROCKINGHAM INTERNATIONAL BE100 E 8 0 4 31.5 0 0 4 0 0.00 0.00 35.50
May 6 2019 GODINGTON PAMBULA KEYSOE (1) BE100 X 12 0 0 30.8 0 0 4 0 0.00 0.40 35.20
Apr 24 2019 GODINGTON PAMBULA WHITFIELD BE100 L 18 0 0 23.8 0 0 4 0 0.00 1.60 29.40
Apr 13 2019 GODINGTON PAMBULA ASCOTT UNDER WYCHWOOD (1) BE100 B 7 0 4 32.5 0 0 0 0 0.00 1.20 33.70
Mar 30 2019 GODINGTON PAMBULA GORING HEATH (1) BE105 F 26 0 0 33 0 0 8 0 20.00 18.40 79.40
Mar 17 2019 GODINGTON PAMBULA SWALCLIFFE PARK BE100 J 27 0 0 33.3 0 0 4 0 20.00 10.00 67.30
Jan 19 2019 GODINGTON PAMBULA JUMP TRAINING SOLIHULL JT JT100 3 9 0 0 23 0 0 4 0 0.00 0.00 27.00
Results for 2018
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 27 2018 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (5) BE100 M 5 0 8 31.3 0 0 8 0 0.00 0.00 39.30
Oct 13 2018 GODINGTON TRASIMENO OASBY (2) I G R 0 0 31.4 0 0 20 2 R R R
Oct 6 2018 GODINGTON PAMBULA CALMSDEN (2) BE100 F 6 0 6 28.3 0 0 4 0 0.00 0.00 32.30
Oct 1 2018 GODINGTON TRASIMENO LITTLE DOWNHAM (3) I T R 0 0 28.6 0 0 4 0 R R R
Sep 23 2018 GODINGTON TRASIMENO SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I O R 0 0 30.2 0 0 8 0 R R R
Sep 22 2018 GODINGTON PAMBULA MORETON MORRELL (2) BE100 F 9 0 0 32.5 0 0 4 0 0.00 0.00 36.50
Sep 16 2018 GODINGTON PAMBULA MUNSTEAD (2) BE100 F 12 0 0 38.3 0 0 4 0 0.00 0.00 42.30
Sep 7 2018 GODINGTON TRASIMENO GATCOMBE INTERNATIONAL (2) I E E UR 0 0 33.6 0 0 8 0 E E E UR
Sep 1 2018 GODINGTON PAMBULA GORING HEATH (2) BE100 I 15 0 0 31.8 0 0 4 0 0.00 0.80 36.60
Aug 26 2018 GODINGTON TRASIMENO WELLINGTON I L 7 0 0 33.6 0 0 12 0 0.00 9.60 55.20
Aug 25 2018 GODINGTON PAMBULA WELLINGTON BE100 G 11 0 0 31.5 0 0 8 0 0.00 0.00 39.50
Aug 10 2018 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) ON K 21 0 0 34.5 0 0 12 0 0.00 8.80 55.30
Aug 10 2018 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (4) BE100 O 11 0 0 30.5 0 0 8 0 0.00 0.00 38.50
Jul 28 2018 GODINGTON PAMBULA WILTON BE100 D E R3 0 0 35.3 0 0 E E R3
Jul 28 2018 GODINGTON TRASIMENO WILTON ON A 14 1 0 33 0 0 0 0 0.00 11.20 44.20
Results for 2017
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 15 2017 GODINGTON PAMBULA OASBY (2) BE100 N 13 0 0 30.5 0 0 12 0 0.00 0.40 42.90
Oct 15 2017 GODINGTON ORINOCO OASBY (2) BE90 R E 0 0 35.5 0 0 E E E E E
Sep 23 2017 GODINGTON PAMBULA MORETON MORRELL (2) BE100 H 17 0 0 36.5 0 0 8 0 0.00 3.60 48.10
Sep 23 2017 GODINGTON ORINOCO MORETON MORRELL (2) BE100 G E 0 0 32.5 0 0 E E E E E
Sep 8 2017 GODINGTON ORINOCO WEST WILTS (3) BE100 C E AR 0 0 15.3 0 0 16 27 E E E AR
Sep 8 2017 GODINGTON PAMBULA WEST WILTS (3) BE100 B 24 0 0 27.5 0 0 4 0 20.00 24.40 75.90
Aug 26 2017 GODINGTON ORINOCO WELLINGTON BE105 E E R3 0 0 32.3 0 0 E E E E E R3
Aug 26 2017 GODINGTON PAMBULA WELLINGTON BE100 A 25 0 0 34.8 0 0 0 0 20.00 8.00 62.80
Aug 11 2017 GODINGTON PAMBULA ASTON-LE-WALLS (4) BE100 N 13 0 0 31 0 0 4 0 0.00 1.20 36.20
Aug 10 2017 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) I D W 0 0 W 0 0 W W W W W
Jul 29 2017 GODINGTON ORINOCO WILTON N P E CR 0 0 31.3 0 0 28 0 E CR
Jul 29 2017 GODINGTON PAMBULA WILTON BE100 R 23 0 0 35.5 0 0 4 1 20.00 17.60 78.10
Jul 22 2017 GODINGTON TRASIMENO LITTLE DOWNHAM (2) ON L 9 0 0 32.8 0 0 4 0 0.00 4.80 41.60
Jul 22 2017 GODINGTON ORINOCO LITTLE DOWNHAM (2) BE105 M E AR 0 0 26.8 0 0 4 0 E E E AR
Jul 22 2017 GODINGTON PAMBULA LITTLE DOWNHAM (2) BE100 P 22 0 0 34.8 2 0 4 0 20.00 27.60 86.40
Jul 12 2017 GODINGTON ORINOCO UPTON HOUSE BE100 I 8 0 4 24 0 0 4 0 0.00 0.00 28.00
Jul 12 2017 GODINGTON PAMBULA UPTON HOUSE BE100 K 10 0 4 30.8 0 0 0 0 0.00 1.60 32.40
Jul 1 2017 GODINGTON PAMBULA OFFCHURCH BURY BE90 H 7 0 2 27 0 0 4 0 0.00 0.00 31.00
Results for 2016
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 8 2016 GODINGTON ORINOCO CALMSDEN (2) BE100 J E AR 0 0 30 0 0 E E E E E AR
Sep 29 2016 GODINGTON TRASIMENO OSBERTON INTERNATIONAL & YOUNG HORSE CHAMPIONSHIPS CCI ** B R 0 0 44.5 0 0 R R R R R
Sep 23 2016 GODINGTON ORINOCO MORETON MORRELL (2) N A 23 0 0 30 0 0 4 0 20.00 24.40 78.40
Sep 16 2016 GODINGTON TRASIMENO GATCOMBE INTERNATIONAL (2) I D 26 0 0 26.6 0 0 8 0 20.00 62.00 116.60
Sep 9 2016 GODINGTON ORINOCO WEST WILTS (3) BE100 B 8 0 4 29.3 0 0 0 0 0.00 3.20 32.50
Aug 28 2016 GODINGTON TRASIMENO WELLINGTON I M 14 0 0 31.6 0 0 12 0 0.00 4.00 47.60
Aug 27 2016 GODINGTON ORINOCO WELLINGTON BE100 H 4 0 10 29.5 0 0 0 0 0.00 0.00 29.50
Aug 12 2016 GODINGTON ORINOCO ASTON-LE-WALLS (4) BE100 W 2 0 14 31.5 0 0 0 0 0.00 0.00 31.50
Aug 11 2016 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) I B 14 0 0 28 0 0 12 0 0.00 2.40 42.40
Jul 30 2016 GODINGTON TRASIMENO WILTON I K 20 0 0 30.7 0 0 8 0 40.00 18.40 97.10
Jul 30 2016 GODINGTON ORINOCO WILTON BE100 R 1 0 16 27.8 0 0 4 0 0.00 0.00 31.80
Jul 13 2016 GODINGTON TRASIMENO UPTON HOUSE I C E CR 0 0 35.9 0 0 E E E E E CR
Jul 13 2016 GODINGTON ORINOCO UPTON HOUSE BE100 U 18 0 0 22.3 0 0 12 0 0.00 0.00 34.30
Jul 2 2016 GODINGTON TRASIMENO ELAND LODGE (2) NRF E 14 0 0 28.2 0 0 4 0 0.00 14.00 46.20
Jul 2 2016 GODINGTON ORINOCO ELAND LODGE (2) BE100 C 5 0 8 25.5 0 0 0 0 0.00 4.00 29.50
Jun 25 2016 GODINGTON ORINOCO KEYSOE (2) *NEW* BE100 N 28 0 0 31.8 0 0 8 0 60.00 32.00 131.80
Jun 19 2016 GODINGTON TRASIMENO CATTON PARK I O 15 0 0 29.1 0 0 20 0 0.00 35.60 84.70
Jun 18 2016 GODINGTON ORINOCO CATTON PARK N K E AR 0 0 32.5 0 0 12 0 E E E AR
Jun 11 2016 GODINGTON ORINOCO BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE BE100 M 17 0 0 29.8 0 0 0 0 20.00 5.60 55.40
Jun 3 2016 GODINGTON TRASIMENO LITTLE DOWNHAM (1) I A 17 0 0 30.7 0 0 12 0 0.00 14.40 57.10
Jun 3 2016 GODINGTON ORINOCO LITTLE DOWNHAM (1) N F E R3 0 0 35 0 0 E E E E E R3
May 20 2016 GODINGTON ORINOCO ROCKINGHAM INTERNATIONAL BE100 F 40 0 0 30.8 0 0 4 0 40.00 24.80 99.60
May 20 2016 GODINGTON TRASIMENO ROCKINGHAM INTERNATIONAL N K 24 0 0 29 0 0 12 0 0.00 5.60 46.60
May 13 2016 GODINGTON ORINOCO ASTON-LE-WALLS (2) BE100 Q 29 0 0 35.5 0 0 4 0 40.00 18.00 97.50
May 12 2016 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (2) N T 17 0 0 31.3 0 0 12 0 0.00 10.00 53.30
May 4 2016 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (1) N K 2 5 0 28.8 0 0 0 0 0.00 5.60 34.40
May 4 2016 GODINGTON ORINOCO MORETON MORRELL (1) BE100 O 7 0 4 30.5 0 0 0 0 0.00 4.80 35.30
Apr 27 2016 GODINGTON ORINOCO WHITFIELD BE100 K 35 0 0 25 0 0 0 0 40.00 26.00 91.00
Apr 26 2016 GODINGTON TRASIMENO WHITFIELD N C 16 0 0 24.3 0 0 12 0 0.00 7.20 43.50
Results for 2015
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 1 2015 GODINGTON TRASIMENO OSBERTON INTERNATIONAL CCI ** B E AR 0 0 45.1 0 0 E E E E E AR
Sep 26 2015 GODINGTON ORINOCO MORETON MORRELL (2) BE100 F 28 0 0 31.8 0 0 12 0 0.00 9.20 53.00
Sep 11 2015 GODINGTON TRASIMENO GATCOMBE INTERNATIONAL (2) I G 27 0 0 31.1 0 0 24 0 0.00 17.20 72.30
Aug 30 2015 GODINGTON TRASIMENO WELLINGTON INTERNATIONAL I N 18 0 0 28.9 0 0 16 0 0.00 20.80 65.70
Aug 22 2015 GODINGTON ORINOCO SOLIHULL (2) BE100 I E HF 0 0 24.5 0 0 E E E E E HF
Aug 13 2015 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) I D 15 0 0 28.9 0 0 12 0 0.00 6.80 47.70
Aug 10 2015 GODINGTON ORINOCO SMITHS LAWN BE100 K 7 0 4 28.8 0 0 0 0 0.00 0.00 28.80
Aug 2 2015 GODINGTON ORINOCO LITTLE DOWNHAM (2) **NEW** BE100Open O 37 0 0 28.3 0 0 8 0 20.00 28.00 84.30
Aug 1 2015 GODINGTON TRASIMENO WILTON N B 19 0 0 33.8 0 0 12 0 0.00 0.80 46.60
Jul 26 2015 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (3) I Q E CR 0 0 30.2 0 0 E E E E E CR
Jul 21 2015 GODINGTON ORINOCO DAUNTSEY PARK (1) BE100 I R 0 0 31.5 0 0 8 0 R R R
Jul 15 2015 GODINGTON ORINOCO UPTON HOUSE BE100 L 6 0 6 22 0 0 0 0 0.00 2.00 24.00
Jul 14 2015 GODINGTON TRASIMENO TWESELDOWN (3) I S 13 0 0 32.5 0 0 12 0 0.00 12.00 56.50
Jul 5 2015 GODINGTON TRASIMENO PURSTON MANOR (1) NRF N 17 0 0 28.2 0 0 4 0 0.00 2.40 34.60
Jun 27 2015 GODINGTON ORINOCO CARLTON BE90 O 21 0 1 30.8 0 0 0 0 0.00 17.20 48.00
Jun 21 2015 GODINGTON TRASIMENO NUNNEY INTERNATIONAL I Pe 24 0 0 32.3 0 0 20 0 40.00 35.20 127.50
Jun 13 2015 GODINGTON ORINOCO BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (1) BE100 F 28 0 0 35.5 0 0 4 0 20.00 28.00 87.50
Jun 13 2015 GODINGTON TRASIMENO BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (1) N A 21 0 0 27.8 0 0 16 0 0.00 3.20 47.00
Jun 6 2015 GODINGTON ORINOCO ASCOTT UNDER WYCHWOOD (2) BE90 G 29 0 0 21.5 0 0 0 0 20.00 19.60 61.10
May 28 2015 GODINGTON TRASIMENO HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * A 62 0 0 40.6 0 0 12 0 20.00 22.00 94.60
May 22 2015 GODINGTON TRASIMENO ROCKINGHAM CASTLE INTERNATIONAL N L 1 6 0 28.8 0 0 0 0 0.00 2.40 31.20
May 22 2015 GODINGTON UNDINE ROCKINGHAM CASTLE INTERNATIONAL BE100 H R 0 0 35.8 0 0 8 0 R R R
May 14 2015 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (2) N O 14 0 0 34 0 0 8 0 0.00 10.40 52.40
May 9 2015 GODINGTON UNDINE KEYSOE (1) BE90 Q E HF 0 0 31 0 0 8 0 E E E HF
May 9 2015 GODINGTON ORINOCO KEYSOE (1) BE90 P E AR 0 0 34.8 0 0 16 1 E E E AR
Apr 28 2015 GODINGTON UNDINE WHITFIELD **NEW** BE100 I 4 0 10 25 0 0 0 0 0.00 0.00 25.00
Apr 28 2015 GODINGTON ORINOCO WHITFIELD **NEW** BE90 L 10 0 1 28.3 0 0 0 0 0.00 8.00 36.30
Apr 25 2015 GODINGTON TRASIMENO HAMBLEDEN INTERNATIONAL N I 25 0 0 29 0 0 4 0 20.00 24.00 77.00
Apr 19 2015 GODINGTON PARSIFAL ASCOTT UNDER WYCHWOOD (1) BE90 L 18 0 0 31.5 0 0 4 0 0.00 5.60 41.10
Apr 19 2015 GODINGTON ORINOCO ASCOTT UNDER WYCHWOOD (1) BE90 I 33 0 0 29.5 0 0 0 0 40.00 30.00 99.50
Apr 15 2015 GODINGTON TRASIMENO SAPEY (1) N A 30 0 0 29.8 0 0 12 0 60.00 20.80 122.60
Apr 11 2015 GODINGTON TRASIMENO LARKHILL (1) BE100 N HC 0 0 33.3 0 0 4 0 0 0 HC
Results for 2014
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 2 2014 GODINGTON TRASIMENO OSBERTON INTERNATIONAL CCI * A 41 2 0 44.4 0 0 12 0 0.00 0.00 56.40
Sep 27 2014 GODINGTON TRASIMENO SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) N G E 0 0 31.5 0 0 12 0 E E E
Sep 20 2014 GODINGTON TRASIMENO GATCOMBE INTERNATIONAL (2) N K 9 1 0 25 0 0 8 0 0.00 1.20 34.20
Sep 12 2014 GODINGTON TRASIMENO WEST WILTS (3) N E 10 0 0 28 0 0 12 0 0.00 10.40 50.40
Aug 30 2014 GODINGTON TRASIMENO KEYSOE (2) N A 8 0 0 31.5 0 0 8 0 0.00 8.80 48.30
Aug 23 2014 GODINGTON TRASIMENO MILTON KEYNES (3) N A 4 3 0 28 0 0 0 0 0.00 2.40 30.40
Aug 23 2014 GODINGTON PARSIFAL MILTON KEYNES (3) 4YO K1 8 0 0 32.5 0 0 4 0 0.00 0.00 36.50
Aug 17 2014 GODINGTON TRASIMENO SOLIHULL (2) N K 17 0 0 28 0 0 8 0 20.00 28.80 84.80
Aug 9 2014 GODINGTON PARSIFAL ASTON-LE-WALLS (4) 4YO R 14 0 0 30 0 0 12 0 20.00 0.00 62.00
Aug 8 2014 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (4) N K 30 0 0 29.5 0 0 4 0 20.00 9.60 63.10
Jul 18 2014 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (3) N A 20 0 0 27.5 0 0 16 5 0.00 1.60 50.10
Jul 12 2014 GODINGTON PARSIFAL STAFFORD (2) 4YO L 18 0 0 28 0 0 8 0 40.00 0.00 76.00
Jul 9 2014 GODINGTON TRASIMENO UPTON HOUSE N H 15 0 0 29 0 0 12 0 0.00 4.40 45.40
Jun 28 2014 GODINGTON TRASIMENO PURSTON MANOR (1) N I 4 3 0 25.5 0 0 8 0 0.00 1.20 34.70
Jun 22 2014 GODINGTON TRASIMENO MILTON KEYNES (2) BE100Plus D 5 0 8 30.5 2 0 0 0 0.00 0.00 30.50
Jun 14 2014 GODINGTON TRASIMENO BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (1) BE100Open E 6 0 6 28.5 0 0 4 0 0.00 0.00 32.50
Results for 2013
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 7 2013 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) I P R 0 0 42.7 0 0 R R R R R
Oct 7 2013 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (2) I P E AR 0 0 41.8 0 0 24 0 E E E AR
Oct 2 2013 GODINGTON TRASIMENO BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (2) N O 30 0 0 30.5 0 0 16 0 20.00 10.80 77.30
Oct 2 2013 GODINGTON UNDINE BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (2) N M 27 0 0 39.5 0 0 16 0 0.00 0.00 55.50
Sep 29 2013 GODINGTON UMBRIA II SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I M E CR 0 0 40 0 0 E E E E E CR
Sep 29 2013 GODINGTON BARCELONA SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I L E AR 0 0 35.9 0 0 16 19 E E E AR
Sep 27 2013 GODINGTON UNDINE MORETON MORRELL (2) N A 26 0 0 35.5 0 0 12 0 0.00 2.40 49.90
Sep 27 2013 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (2) N C 22 0 0 35.5 0 0 12 0 0.00 1.20 48.70
Sep 13 2013 GODINGTON TRASIMENO WEST WILTS (3) N B 7 1 0 32 0 0 4 0 0.00 4.40 40.40
Sep 13 2013 GODINGTON UNDINE WEST WILTS (3) N C 25 0 0 37 0 0 12 5 0.00 12.40 66.40
Aug 31 2013 GODINGTON UNDINE KEYSOE (2) N E 18 0 0 37 0 0 16 18 0.00 11.60 82.60
Aug 31 2013 GODINGTON TRASIMENO KEYSOE (2) N G 17 0 0 30.5 0 0 12 0 20.00 14.40 76.90
Aug 25 2013 GODINGTON BARCELONA WELLINGTON I P R 0 0 35.5 0 0 R R R R R
Aug 25 2013 GODINGTON UMBRIA II WELLINGTON I O E R3 0 0 32.3 0 0 20 0 E E E R3
Aug 24 2013 GODINGTON UTAH MILTON KEYNES (3) 4YO M 20 0 0 31.5 0 0 4 0 0.00 0.00 35.50
Aug 18 2013 GODINGTON TRASIMENO SOLIHULL (2) N L 24 0 0 31.5 0 0 12 0 60.00 25.60 129.10
Aug 18 2013 GODINGTON UNDINE SOLIHULL (2) N J 22 0 0 28.5 0 0 4 4 20.00 20.40 76.90
Aug 10 2013 GODINGTON UTAH ASTON-LE-WALLS (4) 4YO W 6 0 0 28 0 0 8 0 0.00 0.00 36.00
Aug 8 2013 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (4) I C 34 0 0 31.4 0 0 12 0 60.00 36.40 139.80
Aug 8 2013 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (4) I B 14 2 0 35.9 0 0 0 0 0.00 16.40 52.30
Jul 27 2013 GODINGTON TRASIMENO CARLTON ON D 11 0 0 32.5 0 0 16 0 0.00 19.60 68.10
Jul 27 2013 GODINGTON UNDINE CARLTON ON D E R3 0 0 41 0 0 8 0 E E E R3
Jul 21 2013 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (3) I P 18 0 0 40 0 0 8 0 0.00 22.80 70.80
Jul 21 2013 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (3) I Q E AR 0 0 35.9 0 0 24 6 E E E AR
Jul 20 2013 GODINGTON UTAH STAFFORD (2) 4YO K 12 0 0 32.5 0 0 0 0 20.00 0.00 52.50
Jul 10 2013 GODINGTON UNDINE UPTON HOUSE N C 25 0 0 38 2 0 8 0 0.00 9.20 55.20
Jul 10 2013 GODINGTON TRASIMENO UPTON HOUSE N B 15 0 0 34.5 0 0 4 0 0.00 11.60 50.10
Jun 30 2013 GODINGTON UMBRIA II PURSTON MANOR (1) N G E AR 0 0 38.5 0 0 0 1 E E E AR
Jun 30 2013 GODINGTON BARCELONA PURSTON MANOR (1) N G HC 0 0 31.5 0 0 0 0 0 3.2 HC
Jun 22 2013 GODINGTON UNDINE MILTON KEYNES (2) N A 26 0 0 37.5 0 0 12 23 0.00 7.60 80.10
Jun 22 2013 GODINGTON TRASIMENO MILTON KEYNES (2) N B 15 0 0 33.5 0 0 8 0 0.00 4.00 45.50
Jun 16 2013 GODINGTON UMBRIA II CATTON PARK OI I E AR 0 0 30.9 0 0 24 4 E E E AR
Jun 16 2013 GODINGTON BARCELONA CATTON PARK OI I 30 0 0 31.8 0 0 16 1 20.00 50.80 119.60
Jun 7 2013 GODINGTON TRASIMENO MATTINGLEY **NEW** N A 30 0 0 32.5 0 0 8 0 40.00 39.20 119.70
Jun 7 2013 GODINGTON UNDINE MATTINGLEY **NEW** N D 34 0 0 33.5 0 0 8 0 60.00 25.20 126.70
May 31 2013 GODINGTON TRASIMENO LITTLE DOWNHAM (1) N J 23 0 0 29 0 0 16 0 0.00 22.40 67.40
May 31 2013 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (1) I B E CR 0 0 36.4 0 0 E E E E E CR
May 31 2013 GODINGTON UNDINE LITTLE DOWNHAM (1) N I 24 0 0 38.5 0 0 12 0 0.00 13.20 63.70
May 31 2013 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (1) I C 11 0 0 35 0 0 12 0 0.00 16.80 63.80
May 19 2013 CONTIS ROCKINGHAM CASTLE **NEW** ON Q R 0 0 27 0 0 8 0 R R R
May 19 2013 GODINGTON BARCELONA ROCKINGHAM CASTLE **NEW** I T 25 0 0 41.8 0 0 8 4 0.00 18.80 72.60
May 17 2013 GODINGTON UMBRIA II ROCKINGHAM CASTLE **NEW** N O 16 0 0 35 0 0 8 0 0.00 3.60 46.60
May 17 2013 GODINGTON TRASIMENO ROCKINGHAM CASTLE **NEW** BE100 B E CR 0 0 32.5 0 0 E E E E E CR
May 17 2013 GODINGTON UNDINE ROCKINGHAM CASTLE **NEW** BE100 A 11 0 0 29.5 0 0 4 0 0.00 0.00 33.50
May 9 2013 GODINGTON UNDINE ASTON-LE-WALLS (2) N T 26 0 0 31 0 0 16 0 0.00 11.60 58.60
May 9 2013 GODINGTON TRASIMENO ASTON-LE-WALLS (2) N U E R3 0 0 40 0 0 8 0 E E E R3
May 8 2013 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (2) I B 24 0 0 35.9 0 0 12 0 0.00 10.80 58.70
May 8 2013 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (2) I A 28 0 0 34.1 0 0 12 0 0.00 13.60 59.70
May 8 2013 CONTIS ASTON-LE-WALLS (2) I E R 0 0 29.1 0 0 4 0 R R R
May 2 2013 CONTIS MORETON MORRELL (1) ON L 4 0 0 28.5 0 0 0 0 0.00 3.60 32.10
May 2 2013 GODINGTON BARCELONA MORETON MORRELL (1) ON L E 0 0 32.5 0 0 4 E E E
May 2 2013 GODINGTON UMBRIA II MORETON MORRELL (1) N M 17 0 0 36.5 0 0 4 0 0.00 1.60 42.10
May 1 2013 GODINGTON UNDINE MORETON MORRELL (1) BE100 G 8 0 4 29.5 0 0 4 0 0.00 0.00 33.50
May 1 2013 GODINGTON TRASIMENO MORETON MORRELL (1) BE100 F 4 0 10 32 0 0 0 0 0.00 0.00 32.00
Apr 28 2013 CONTIS WITHINGTON MANOR ON J 28 0 0 36 0 0 8 16 0.00 18.00 78.00
Apr 28 2013 GODINGTON BARCELONA WITHINGTON MANOR ON J 21 0 0 45 0 0 4 0 0.00 10.80 59.80
Apr 23 2013 GODINGTON UNDINE MILTON KEYNES (1) BE100 O 37 0 0 31 0 0 8 0 60.00 18.40 117.40
Apr 23 2013 GODINGTON TRASIMENO MILTON KEYNES (1) BE100 P 29 0 2 36.5 0 0 0 0 0.00 8.00 44.50
Apr 10 2013 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (XX) N F 26 0 0 44.5 0 0 8 0 0.00 5.60 58.10
Results for 2012
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 24 2012 GODINGTON HAARLEM PAU CCI **** 01 E 0 0 60.5 E E E E E
Oct 14 2012 CONTIS OASBY (2) ON Z3 18 0 0 32 4 9 20.00 16.00 81.00
Oct 14 2012 GODINGTON UMBRIA II OASBY (2) I Z5 E AR 0 0 38.2 20 0 E E E AR
Oct 14 2012 GODINGTON HAARLEM OASBY (2) OI Z6 23 0 0 32.3 8 0 0.00 15.20 55.50
Oct 13 2012 GODINGTON TRASIMENO OASBY (2) BE100 Q 13 0 0 31.5 16 0 0.00 1.20 48.70
Oct 13 2012 GODINGTON UNDINE OASBY (2) BE100 N 4 0 10 32 0 0 0.00 0.00 32.00
Oct 1 2012 CONTIS LITTLE DOWNHAM (2) I Q E AR 0 0 34.6 16 11 E E E AR
Oct 1 2012 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (2) I P W 0 0 W W W W W W
Sep 29 2012 GODINGTON UNDINE LITTLE DOWNHAM (2) BE100 F R 0 0 32.5 0 0 R R R
Sep 26 2012 GODINGTON UMBRIA II BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (2) N I 8 0 0 36.5 8 3 0.00 0.00 47.50
Sep 25 2012 CONTIS BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE (2) BE100 M HC 0 0 28.5 4 5 0 0 HC
Sep 21 2012 GODINGTON UNDINE MORETON MORRELL (2) BE100 G W 0 0 33 W W W
Sep 21 2012 GODINGTON UMBRIA II MORETON MORRELL (2) N E E CR 0 0 34 E E E CR
Sep 12 2012 CONTIS BALLINDENISK (3) CCI * 01 E 0 0 47.1 E E E E E
Sep 12 2012 GODINGTON HAARLEM BALLINDENISK (3) CCI *** 03 5 25 0 57 4 3 0.00 0.00 64.00
Sep 8 2012 GODINGTON UNDINE WEST WILTS (3) BE100 H 2 0 14 27.5 4 0 0.00 0.00 31.50
Sep 7 2012 GODINGTON UMBRIA II WEST WILTS (3) N A 20 0 0 34.5 0 0 20.00 11.60 66.10
Aug 27 2012 GODINGTON HAARLEM WELLINGTON **NEW** A T 8 10 0 32.1 0 0 0.00 13.20 45.30
Aug 26 2012 GODINGTON UMBRIA II WELLINGTON **NEW** I Q E CR 0 0 35.9 E E E E E CR
Aug 26 2012 CONTIS WELLINGTON **NEW** I P 29 0 0 35.5 16 11 60.00 16.40 138.90
Aug 25 2012 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (3) N F 6 1 0 27 12 3 0.00 1.20 43.20
Aug 25 2012 GODINGTON UNDINE MILTON KEYNES (3) BE100 A 5 0 8 30 4 0 0.00 0.00 34.00
Aug 19 2012 GODINGTON UMBRIA II SOLIHULL (2) N N 25 0 0 33.5 24 0 60.00 31.60 149.10
Aug 18 2012 GODINGTON UNDINE SOLIHULL (2) BE100 Q 8 0 0 35.5 4 0 0.00 0.00 39.50
Aug 10 2012 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (3) N S 34 0 0 37 16 21 0.00 3.60 77.60
Aug 9 2012 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (3) OI M 19 0 0 36.4 12 0 0.00 11.20 59.60
Aug 8 2012 CONTIS ASTON-LE-WALLS (3) I N 23 0 0 28.6 16 1 20.00 32.00 97.60
Aug 8 2012 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (3) I L 16 0 0 34.1 8 0 0.00 12.40 54.50
Jul 28 2012 GODINGTON UMBRIA II SOMERLEY PARK (2) **NEW** N G E AR 0 0 36 4 0 E R E AR
Jul 28 2012 GODINGTON BARCELONA SOMERLEY PARK (2) **NEW** I A 23 0 0 36.8 20 36 20.00 29.20 142.00
Jul 28 2012 CONTIS SOMERLEY PARK (2) **NEW** I C 22 0 0 38.6 8 0 20.00 27.20 93.80
Jul 22 2012 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (2) I Q 16 2 0 37.3 0 0 0.00 19.20 56.50
Jul 22 2012 CONTIS ASTON-LE-WALLS (2) I S 20 0 0 30.9 12 0 0.00 23.60 66.50
Jul 20 2012 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (2) N A 21 0 0 35 4 1 0.00 16.80 56.80
Jun 14 2012 GODINGTON HAARLEM LUHMUHLEN CCI **** 01 28 0 0 61.5 0 7 40.00 44.80 153.30
Jun 5 2012 CONTIS LITTLE DOWNHAM (X) ON M 10 0 0 32.5 4 0 0.00 4.40 40.90
Jun 5 2012 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (X) OI N 22 0 0 37.7 0 2 0.00 18.80 58.50
Jun 4 2012 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (X) N K 21 0 0 38.5 8 3 0.00 5.60 55.10
May 24 2012 GODINGTON BARCELONA HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * A 37 2 0 54.1 0 4 0.00 1.20 59.30
May 24 2012 CONTIS HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * A 38 2 0 51.5 8 0 0.00 0.40 59.90
May 24 2012 GODINGTON HAARLEM HOUGHTON INTERNATIONAL CIC *** D 20 0 0 53.4 0 8 0.00 13.20 74.60
May 20 2012 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM INTERNATIONAL (1) ON R 11 0 0 35 4 0 0.00 11.60 50.60
May 20 2012 CONTIS LITTLE DOWNHAM INTERNATIONAL (1) ON R 19 0 0 30.5 0 0 20.00 24.00 74.50
May 19 2012 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM INTERNATIONAL (1) A L 31 0 0 39.5 16 6 20.00 38.00 119.50
May 18 2012 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM INTERNATIONAL (1) N O 32 0 0 35.5 12 0 20.00 34.80 102.30
May 14 2012 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (X) OI E 12 2 0 34.1 0 0 0.00 7.20 41.30
Apr 15 2012 CONTIS SOUTH OF ENGLAND (1) ON P E AR 0 0 40 4 0 E E E AR
Apr 15 2012 GODINGTON BARCELONA SOUTH OF ENGLAND (1) ON P 28 0 0 40.5 8 0 0.00 7.20 55.70
Apr 1 2012 GODINGTON BARCELONA GORING HEATH (1) ON J E R3 0 0 42.5 E E E E E R3
Apr 1 2012 CONTIS GORING HEATH (1) ON J E AR 0 0 36 8 0 E E E AR
Mar 25 2012 GODINGTON HAARLEM GATCOMBE (1) AI L W 0 0 39 W W W W W
Mar 24 2012 CONTIS GATCOMBE (1) ON D 40 0 0 42 8 0 60.00 20.80 130.80
Results for 2011
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 16 2011 GODINGTON UMBRIA II OASBY (2) N O 28 0 0 35.5 20 0 0.00 11.20 66.70
Oct 16 2011 CONTIS OASBY (2) I R 28 0 0 33.6 12 0 40.00 41.60 127.20
Oct 16 2011 GODINGTON BARCELONA OASBY (2) I S 26 0 0 36.4 16 61 20.00 35.20 168.60
Oct 3 2011 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) I P 9 0 0 35.5 8 0 0.00 15.60 59.10
Oct 3 2011 CONTIS LITTLE DOWNHAM (2) I Q R 0 0 30.9 R R R R R
Oct 3 2011 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (2) A S 12 8 0 42 4 4 0.00 20.80 70.80
Sep 25 2011 GODINGTON BARCELONA SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I K 18 0 0 34.1 8 0 0.00 22.40 64.50
Sep 23 2011 GODINGTON UMBRIA II MORETON MORRELL (2) N B 32 0 0 37.5 16 0 0.00 0.00 53.50
Sep 14 2011 GODINGTON HAARLEM BALLINDENISK (2) CCI *** 03 18 0 0 59.6 16 0 0.00 18.80 94.40
Aug 28 2011 GODINGTON HAARLEM HIGHCLERE OI K 24 0 0 34.1 8 1 0.00 14.80 57.90
Aug 28 2011 CONTIS HIGHCLERE I L E 0 0 33.6 E E E E E
Aug 27 2011 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES (3) N F HC 0 0 42 4 0 40 24.8 HC
Aug 27 2011 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (3) N G 19 0 0 39.5 8 2 0.00 12.80 62.30
Aug 21 2011 CONTIS SOLIHULL (2) ON P 6 0 0 32.5 4 0 0.00 14.80 51.30
Aug 21 2011 GODINGTON UMBRIA II SOLIHULL (2) N O 18 0 0 35.5 12 0 20.00 24.40 91.90
Aug 11 2011 CONTIS ASTON-LE-WALLS (3) I O E R3 0 0 34.6 12 3 E E E R3
Aug 11 2011 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (3) N M 20 0 0 38.5 8 16 0.00 5.20 67.70
Jul 31 2011 CONTIS WILTON I K 17 0 0 34.1 8 0 0.00 16.00 58.10
Jul 30 2011 GODINGTON UMBRIA II WILTON N N 20 0 0 37 4 2 0.00 10.00 53.00
Jul 22 2011 CONTIS ASTON-LE-WALLS (2) N Q 9 1 0 30.5 4 0 0.00 0.00 34.50
Jul 22 2011 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (2) N O 29 0 0 35.5 20 0 0.00 14.00 69.50
Jul 16 2011 GODINGTON UMBRIA II ASCOTT UNDER WYCHWOOD (2) BE100 B E OT 0 0 35.5 4 0 E E E OT
Jul 11 2011 CONTIS TWESELDOWN (3) I T 23 0 0 30.5 12 0 20.00 20.00 82.50
Jul 3 2011 CONTIS ERIDGE NRF K E AR 0 0 26.4 0 0 E E E AR
Jul 3 2011 GODINGTON BARCELONA ERIDGE I H 11 0 0 36.4 4 4 0.00 37.60 82.00
Jun 25 2011 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES (2) ON D 7 0 0 33.5 0 0 0.00 6.80 40.30
Jun 25 2011 CONTIS MILTON KEYNES (2) NRF E 28 0 0 36.4 0 0 60.00 22.00 118.40
Jun 19 2011 GODINGTON BARCELONA CATTON PARK ON N 22 0 0 32.5 8 0 0.00 14.40 54.90
Jun 19 2011 CONTIS CATTON PARK ON N 18 0 0 29.5 4 0 0.00 16.00 49.50
May 26 2011 CONTIS HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * A 75 0 0 53.5 12 0 40.00 31.60 137.10
May 26 2011 GODINGTON HAARLEM HOUGHTON INTERNATIONAL CIC *** D 22 0 0 55.7 12 7 0.00 26.80 101.50
May 20 2011 GODINGTON BARCELONA BRIGSTOCK INTERNATIONAL N E HC 0 0 35.2 0 0 0 8.8 HC
May 20 2011 CONTIS BRIGSTOCK INTERNATIONAL N G 2 5 0 33.8 0 0 0.00 0.80 34.60
May 14 2011 GODINGTON HAARLEM CHATSWORTH INTERNATIONAL CIC *** K 32 0 0 59.4 8 3 20.00 30.40 120.80
May 12 2011 CONTIS ASTON-LE-WALLS (1) N M 2 5 0 28.5 0 0 0.00 0.40 28.90
May 11 2011 CONTIS RODBASTON (1) N A 30 0 0 30.5 0 0 40.00 14.00 84.50
May 11 2011 GODINGTON BARCELONA RODBASTON (1) N B HC 0 0 43.3 4 0 40 64.4 HC
May 6 2011 GODINGTON HAARLEM HAMBLEDEN INTERNATIONAL OI S 25 0 0 40.5 12 0 0.00 23.20 75.70
May 5 2011 CONTIS MORETON MORRELL (1) N I W 0 0 32 8 0 W W W
May 5 2011 GODINGTON UMBRIA II MORETON MORRELL (1) N J W 0 0 W W W W W W
Apr 26 2011 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (1) BE100Plus E W 0 0 W W W W W W
Apr 26 2011 CONTIS MILTON KEYNES (1) BE100Plus E 2 0 14 33.3 0 0 0.00 0.00 33.30
Results for 2010
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 3 2010 CONTIS LITTLE DOWNHAM (2) BE100Plus M 3 0 12 34 0 0 0.00 0.00 34.00
Oct 3 2010 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (2) N H 26 0 0 30.5 20 0 0.00 13.20 63.70
Sep 24 2010 CONTIS MORETON MORRELL (2) BE100Open G 8 0 4 29.5 4 0 0.00 8.00 41.50
Sep 24 2010 GODINGTON UMBRIA II MORETON MORRELL (2) N A 25 0 0 31.5 20 0 0.00 11.60 63.10
Sep 16 2010 GODINGTON UMBRIA II PURSTON MANOR (2) N L E R3 0 0 36 20 0 E E E R3
Sep 15 2010 CONTIS PURSTON MANOR (2) BE100Open D 32 0 0 31.5 4 0 60.00 14.00 109.50
Sep 9 2010 GODINGTON HAARLEM BLENHEIM PALACE INTERNATIONAL CCI *** A W 0 0 59.2 W W 0 24.8 W
Aug 29 2010 GODINGTON HAARLEM HIGHCLERE OI P 31 0 0 32.7 12 4 0.00 4.00 52.70
Aug 28 2010 CONTIS MILTON KEYNES (3) N G E AR 0 0 38 4 0 E E E AR
Aug 28 2010 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (3) N E 25 0 0 29.5 16 0 0.00 17.60 63.10
Aug 12 2010 CONTIS HARTPURY INTERNATIONAL CCI * A E UR 0 0 53.5 E E E E E UR
Aug 12 2010 GODINGTON HAARLEM HARTPURY INTERNATIONAL CIC *** D E UR 0 0 57.5 8 6 E R E UR
Aug 2 2010 GODINGTON UMBRIA II SMITHS LAWN N B 22 0 0 39.5 16 1 20.00 36.40 112.90
Aug 2 2010 CONTIS SMITHS LAWN N A E R3 0 0 31 8 0 E E E R3
Jul 23 2010 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (2) A J 27 0 0 40 12 0 0.00 20.80 72.80
Jul 17 2010 GODINGTON UMBRIA II GREAT WITCHINGHAM INTERNATIONAL (2) ON G E HF 0 0 30 20 0 E E E HF
Jul 17 2010 GODINGTON BARCELONA GREAT WITCHINGHAM INTERNATIONAL (2) I D R 0 0 31.8 8 20 R R R
Jul 17 2010 CONTIS GREAT WITCHINGHAM INTERNATIONAL (2) I C E AR 0 0 31.8 12 5 E E E AR
Jul 10 2010 GODINGTON HAARLEM BARBURY INTERNATIONAL CIC *** A 67 0 0 69.6 4 13 20.00 55.60 162.20
Jul 1 2010 GODINGTON BARCELONA GLANUSK INTERNATIONAL **NEW** I L R 0 0 43.2 0 0 R R R
Jun 26 2010 CONTIS MILTON KEYNES (2) NRF E 4 3 0 30 0 1 0.00 0.00 31.00
Jun 26 2010 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (2) N C 23 0 0 29 8 1 20.00 14.40 72.40
Jun 13 2010 CONTIS GREAT TEW N H 18 0 0 26.2 4 0 20.00 12.80 63.00
Jun 13 2010 GODINGTON UMBRIA II GREAT TEW N H 29 0 0 30 12 0 60.00 27.60 129.60
Jun 13 2010 GODINGTON BARCELONA GREAT TEW ON K 14 0 0 36.2 0 0 0.00 9.20 45.40
Jun 3 2010 GODINGTON HAARLEM BRAMHAM INTERNATIONAL CCI *** A E UR 0 0 60.6 E E E E E UR
May 27 2010 CONTIS HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * B1 53 0 0 50.9 4 0 20.00 5.20 80.10
May 23 2010 GODINGTON BARCELONA BRIGSTOCK INTERNATIONAL I P 24 0 0 33.6 12 0 0.00 16.00 61.60
May 23 2010 GODINGTON HAARLEM BRIGSTOCK INTERNATIONAL AI T 18 0 0 38.3 12 3 0.00 7.20 60.50
May 21 2010 GODINGTON UMBRIA II BRIGSTOCK INTERNATIONAL N K 29 0 0 40.5 8 0 0.00 4.80 53.30
May 13 2010 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (1) OI C 13 0 0 34.1 4 0 0.00 9.20 47.30
May 13 2010 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (1) I G 27 0 0 36.4 16 0 0.00 24.80 77.20
May 13 2010 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (1) N N 23 0 0 38 4 2 0.00 10.80 54.80
May 13 2010 CONTIS ASTON-LE-WALLS (1) N M 1 6 0 28 0 0 0.00 1.60 29.60
May 8 2010 GODINGTON BARCELONA KEYSOE (1) ON D 24 0 0 33.5 4 0 20.00 19.20 76.70
May 8 2010 CONTIS KEYSOE (1) N C R 0 0 32.5 4 0 R R R
May 8 2010 GODINGTON UMBRIA II KEYSOE (1) N B 22 0 0 37 0 2 20.00 42.00 101.00
May 2 2010 GODINGTON UMBRIA II BROADWAY (1) N H E R3 0 0 32 12 0 E E E R3
May 2 2010 CONTIS BROADWAY (1) N J 14 0 0 34 4 0 0.00 14.80 52.80
Apr 26 2010 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (1) BE100Plus G 9 0 4 35.5 4 0 0.00 0.00 39.50
Apr 26 2010 CONTIS MILTON KEYNES (1) BE100Plus G 2 0 14 31.5 0 0 0.00 0.00 31.50
Apr 25 2010 GODINGTON HAARLEM WITHINGTON MANOR A M 39 0 0 37.9 12 0 20.00 30.40 100.30
Apr 24 2010 GODINGTON BARCELONA WITHINGTON MANOR ON B 16 0 0 41 0 0 0.00 10.00 51.00
Mar 30 2010 GODINGTON HAARLEM SOMERLEY PARK INTERNATIONAL OI C 27 0 0 31.8 24 16 0.00 27.20 99.00
Mar 30 2010 GODINGTON UMBRIA II SOMERLEY PARK INTERNATIONAL N D E CR 0 0 42.4 E 10 E CR
Mar 7 2010 GODINGTON UMBRIA II ISLEHAM BE100 C 24 0 0 32.5 16 0 0.00 3.20 51.70
Mar 7 2010 CONTIS ISLEHAM BE100Open E 7 0 4 35 4 0 0.00 0.00 39.00
Mar 6 2010 GODINGTON BARCELONA ISLEHAM ON J 22 0 0 43 4 0 0.00 19.20 66.20
Mar 6 2010 GODINGTON HAARLEM ISLEHAM OI M E HF 0 0 37.7 16 0 E E E HF
Results for 2009
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 18 2009 GODINGTON UMBRIA II LITTLE DOWNHAM (2) BE100 H 7 0 0 33 4 0 0.00 0.00 37.00
Oct 17 2009 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) I E R 0 0 45.9 4 4 R R R
Oct 13 2009 CONTIS LYCETTS BRITISH EVENTING YOUNG HORSE CHAMPIONSHIPS BC 5YO B 24 0 0 37.3 12 2 0.00 0.00 51.30
Oct 10 2009 GODINGTON UMBRIA II HOLDENBY BE100 A 24 0 0 37 16 0 0.00 0.00 53.00
Oct 2 2009 CONTIS DAUNTSEY PARK N B 22 0 0 26.2 16 0 0.00 19.20 61.40
Oct 2 2009 GODINGTON UMBRIA II DAUNTSEY PARK BE100 E 21 0 0 35.5 8 0 20.00 9.60 73.10
Sep 27 2009 GODINGTON BARCELONA SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I M 21 0 0 31.8 12 2 40.00 43.20 129.00
Sep 18 2009 GODINGTON BARCELONA GATCOMBE INTERNATIONAL (2) I F 22 0 0 30.5 0 0 20.00 24.40 74.90
Sep 17 2009 CONTIS PURSTON MANOR (2) N I 27 0 0 27.6 8 19 60.00 15.20 129.80
Sep 16 2009 GODINGTON UMBRIA II PURSTON MANOR (2) BE100 N 27 0 0 29.5 16 24 0.00 3.60 73.10
Sep 10 2009 GODINGTON HAARLEM BLENHEIM PALACE INTERNATIONAL CCI *** A W 0 0 66 W W 20 32 W
Aug 31 2009 GODINGTON BARCELONA HIGHCLERE I I 18 0 0 31.4 4 1 0.00 18.80 55.20
Aug 31 2009 GODINGTON HAARLEM HIGHCLERE A N 22 0 0 38.6 4 1 0.00 30.40 74.00
Aug 29 2009 CONTIS MILTON KEYNES (3) N B 9 1 0 35 4 0 0.00 2.00 41.00
Aug 23 2009 GODINGTON BARCELONA SOLIHULL (2) ON M 9 0 0 30 0 0 0.00 13.60 43.60
Aug 23 2009 CONTIS SOLIHULL (2) N L 19 0 0 31.5 4 0 0.00 16.00 51.50
Aug 14 2009 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (3) ON N 31 0 0 27 0 0 40.00 30.80 97.80
Aug 14 2009 CONTIS ASTON-LE-WALLS (3) N M 30 0 0 36.5 0 0 20.00 22.80 79.30
Aug 13 2009 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (3) OI F 9 2 0 33.2 4 0 0.00 4.40 41.60
Aug 8 2009 GODINGTON HAARLEM THE FESTIVAL OF BRITISH EVENTING BC I D 39 0 0 34.6 16 0 40.00 42.80 133.40
Jul 31 2009 GODINGTON UMBRIA II LITTLE MATTINGLEY BE100 E 26 0 0 36.5 20 0 0.00 0.00 56.50
Jul 24 2009 CONTIS ASTON-LE-WALLS (2) N A 31 0 0 30.5 20 39 0.00 10.00 99.50
Jul 24 2009 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (2) A L R 0 0 42.5 R R R R R
Jul 24 2009 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (2) A M 22 0 0 37.5 12 0 0.00 16.40 65.90
Jul 18 2009 GODINGTON UMBRIA II ASCOTT UNDER WYCHWOOD (2) BE100 H 28 0 0 38.5 16 18 0.00 9.60 82.10
Jul 16 2009 GODINGTON BARCELONA UPTON HOUSE ON I 5 0 0 31 0 0 0.00 18.40 49.40
Jul 15 2009 CONTIS UPTON HOUSE N G E R3 0 0 25.2 4 0 E E E R3
Jul 15 2009 GODINGTON UMBRIA II UPTON HOUSE BE100 B E R3 0 0 36 16 0 E E E R3
Jul 5 2009 GODINGTON BARCELONA ERIDGE I M R 0 0 36.8 12 0 R R R
Jul 5 2009 GODINGTON HAARLEM ERIDGE OI O 18 2 0 37.7 0 0 0.00 18.40 56.10
Jun 27 2009 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (2) BE100 F 27 0 0 45.5 8 17 0.00 7.20 77.70
Jun 27 2009 CONTIS MILTON KEYNES (2) N A 16 0 0 34.5 4 0 0.00 5.20 43.70
Jun 21 2009 GODINGTON BARCELONA CATTON PARK I N E OT 0 0 34.1 4 0 E E E OT
Jun 11 2009 GODINGTON HAARLEM BRAMHAM INTERNATIONAL CCI *** B 37 0 0 56.8 16 2 20.00 30.40 125.20
Jun 6 2009 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (1) I F W 0 0 W W W W W W
Jun 6 2009 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (1) I G 3 8 0 31.8 4 0 0.00 11.60 47.40
May 31 2009 GODINGTON BARCELONA BRIGSTOCK INTERNATIONAL I P 5 4 0 32.3 0 0 0.00 9.20 41.50
May 31 2009 GODINGTON HAARLEM BRIGSTOCK INTERNATIONAL AI R 30 0 0 39.4 8 2 65.00 45.60 160.00
May 29 2009 CONTIS BRIGSTOCK INTERNATIONAL 5YO F 3 0 0 28 0 0 0.00 0.00 28.00
May 29 2009 GODINGTON UMBRIA II BRIGSTOCK INTERNATIONAL BE100 D 25 0 0 35.5 12 0 0.00 1.60 49.10
May 14 2009 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (1) I E 27 0 0 37.3 4 0 20.00 8.80 70.10
May 14 2009 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (1) I F 4 6 0 35.9 4 0 0.00 0.00 39.90
May 14 2009 GODINGTON ABSINTHE ASTON-LE-WALLS (1) N R 36 0 0 40 12 0 85.00 34.40 171.40
May 14 2009 GODINGTON UMBRIA II ASTON-LE-WALLS (1) BE100 Z2 28 0 0 35.5 24 0 20.00 23.20 102.70
May 14 2009 CONTIS ASTON-LE-WALLS (1) N P 14 0 0 37 4 0 0.00 2.40 43.40
May 9 2009 CONTIS BROADWAY (1) BE100 L 5 0 0 24.5 8 0 0.00 0.00 32.50
May 9 2009 GODINGTON ABSINTHE BROADWAY (1) N H 32 0 0 41.5 8 0 65.00 104.40 218.90
May 3 2009 GODINGTON BARCELONA WITHINGTON MANOR I J 15 0 0 35.9 8 0 0.00 9.20 53.10
May 3 2009 GODINGTON HAARLEM WITHINGTON MANOR A M 25 0 0 39.1 4 0 0.00 13.60 56.70
Apr 29 2009 GODINGTON UMBRIA II MILTON KEYNES (1) BE90Open K 33 0 0 41 0 0 20.00 2.40 63.40
Apr 24 2009 CONTIS HAMBLEDEN 5YO C 8 0 0 27.5 0 0 0.00 8.40 35.90
Apr 24 2009 GODINGTON ABSINTHE HAMBLEDEN BE100 A 23 0 0 41.5 8 0 0.00 0.00 49.50
Apr 18 2009 GODINGTON HAARLEM POWDERHAM CASTLE A N 17 0 0 43.2 16 0 0.00 15.20 74.40
Apr 18 2009 GODINGTON BARCELONA POWDERHAM CASTLE I H 16 0 0 31.4 8 0 0.00 8.80 48.20
Apr 4 2009 GODINGTON HAARLEM WESTON PARK (1) A L 20 0 0 47.1 20 6 0.00 15.60 88.70
Apr 4 2009 GODINGTON ABSINTHE GORING HEATH (1) BE100 A 18 0 0 47 4 0 0.00 0.40 51.40
Apr 4 2009 CONTIS GORING HEATH (1) BE100 C 15 0 0 41.5 12 0 0.00 10.80 64.30
Apr 1 2009 GODINGTON BARCELONA SOMERLEY PARK INTERNATIONAL CIC ** I 27 0 0 58.3 4 0 0.00 5.60 67.90
Mar 29 2009 GODINGTON BARCELONA GATCOMBE (1) I H 16 0 0 37.7 8 0 0.00 15.60 61.30
Mar 29 2009 GODINGTON HAARLEM GATCOMBE (1) I I 18 0 0 37.7 12 0 0.00 11.60 61.30
Mar 7 2009 GODINGTON BARCELONA ISLEHAM I N 8 0 0 33.2 12 0 0.00 24.80 70.00
Mar 7 2009 GODINGTON HAARLEM ISLEHAM I N 5 0 0 36.8 4 0 0.00 13.60 54.40
Results for 2008
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 14 2008 CONTIS BRITISH EVENTING YOUNG HORSE CHAMPIONSHIPS BC 4YO A 21 0 0 38.2 12 0 0.00 0.00 50.20
Oct 9 2008 GODINGTON HAARLEM WESTON PARK INTERNATIONAL (2) CCI ** D 4 24 0 55.2 4 0 0.00 5.60 64.80
Oct 9 2008 GODINGTON BARCELONA WESTON PARK INTERNATIONAL (2) CCI ** D 11 13 0 55.2 4 1 0.00 15.60 75.80
Sep 28 2008 GODINGTON HAARLEM SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I J 14 0 0 39.6 12 1 0.00 6.00 58.60
Sep 27 2008 GODINGTON BARCELONA SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) CIC ** I 41 0 0 55.5 8 1 0.00 14.80 79.30
Sep 22 2008 GODINGTON HAARLEM BURNHAM MARKET (2) A O 30 0 0 44.6 8 1 20.00 33.20 106.80
Sep 21 2008 GODINGTON BARCELONA BURNHAM MARKET (2) I I 17 0 0 43.3 8 0 0.00 22.00 73.30
Sep 13 2008 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (2) I G 7 2 0 30.4 12 0 0.00 4.40 46.80
Sep 13 2008 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) I H 17 0 0 31.7 4 1 20.00 12.40 69.10
Sep 1 2008 GODINGTON BARCELONA GATCOMBE (3) I A 15 0 0 35.7 12 0 0.00 28.40 76.10
Sep 1 2008 GODINGTON HAARLEM GATCOMBE (3) I B W 0 0 38.6 12 0 W W W
Aug 7 2008 GODINGTON HAARLEM HARTPURY INTERNATIONAL CIC *** C 37 0 0 65.4 4 0 0.00 20.80 90.20
Jul 27 2008 GODINGTON HAARLEM KNAPTOFT INTERNATIONAL I P 10 0 0 31.9 4 0 0.00 12.80 48.70
Jul 27 2008 GODINGTON BARCELONA KNAPTOFT INTERNATIONAL I Q 15 0 0 33.3 20 0 0.00 16.80 70.10
Jul 18 2008 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (2) A L 32 0 0 39.6 20 9 0.00 32.00 100.60
Jul 11 2008 GODINGTON BARCELONA STOCKLAND LOVELL (2) I A 14 0 0 28.7 8 0 0.00 19.20 55.90
Jun 28 2008 GODINGTON BARCELONA ROLLESTON I B 22 0 0 36.7 12 0 20.00 29.20 97.90
Jun 15 2008 GODINGTON BARCELONA LONGLEAT INTERNATIONAL I N 16 0 0 46.4 20 21 20.00 48.40 155.80
Jun 13 2008 GODINGTON HAARLEM LONGLEAT INTERNATIONAL CIC ** S 31 0 0 55.3 8 3 0.00 18.00 84.30
May 22 2008 GODINGTON HAARLEM HOUGHTON INTERNATIONAL CCI ** C 74 0 0 49.8 4 2 20.00 6.00 81.80
May 22 2008 GODINGTON BARCELONA HOUGHTON INTERNATIONAL CCI * B 43 0 0 58.9 4 10 0.00 0.00 72.90
May 8 2008 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (1) I J 20 0 0 35.7 8 0 0.00 6.80 50.50
May 8 2008 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (1) I I 17 0 0 35.7 8 0 0.00 12.40 56.10
May 2 2008 GODINGTON HAARLEM WITHINGTON MANOR ONE DAY EVENT A L1 39 0 0 43.6 16 11 20.00 59.60 150.20
May 2 2008 GODINGTON BARCELONA WITHINGTON MANOR ONE DAY EVENT I J 20 0 0 35.2 12 1 0.00 24.40 72.60
Apr 20 2008 GODINGTON HAARLEM HAMBLEDEN I T 9 2 0 36.7 4 0 0.00 11.20 51.90
Apr 20 2008 GODINGTON BARCELONA HAMBLEDEN I R 22 0 0 36.2 0 1 0.00 27.20 64.40
Mar 2 2008 GODINGTON BARCELONA ISLEHAM IN L 15 0 0 42.4 12 0 0.00 10.80 65.20
Mar 2 2008 GODINGTON HAARLEM ISLEHAM I M 10 0 0 35.7 8 5 0.00 18.00 66.70
Results for 2007
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 21 2007 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (2) I L 6 2 0 34.8 8 0 0.00 10.00 52.80
Oct 21 2007 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) N C 9 0 0 36.7 4 0 0.00 3.20 43.90
Oct 14 2007 GODINGTON BARCELONA BROADWAY (2) ON K 5 2 0 35.7 0 0 0.00 2.80 38.50
Oct 12 2007 GODINGTON HAARLEM TWESELDOWN (3) OI C 23 0 0 35.2 24 8 0.00 21.60 88.80
Sep 23 2007 GODINGTON HAARLEM SOUTH OF ENGLAND INTERNATIONAL (2) I L 6 2 0 34.3 8 0 0.00 8.00 50.30
Sep 22 2007 GODINGTON BARCELONA KEYSOE (2) N A 23 0 0 28.6 4 0 20.00 21.20 73.80
Sep 16 2007 GODINGTON HAARLEM GATCOMBE INTERNATIONAL (2) CIC ** B 70 0 0 62.4 12 2 65.00 93.60 235.00
Sep 15 2007 GODINGTON BARCELONA GATCOMBE INTERNATIONAL (2) N E 14 1 0 33.3 0 0 0.00 10.00 43.30
Sep 3 2007 GODINGTON HAARLEM CLEOBURY MORTIMER (2) I M 11 0 0 35.2 12 0 0.00 19.20 66.40
Sep 3 2007 GODINGTON BARCELONA CLEOBURY MORTIMER (2) N S 18 0 0 28.1 0 0 20.00 20.40 68.50
Aug 27 2007 GODINGTON BARCELONA SPRING HILL N F 27 0 0 56.2 16 16 20.00 31.60 139.80
Aug 27 2007 GODINGTON HAARLEM SPRING HILL I A 9 2 0 36.7 4 0 0.00 16.00 56.70
Aug 14 2007 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (5) CIC ** E 31 0 0 60.3 16 1 0.00 14.40 91.70
Aug 12 2007 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (3) OPN T 8 0 0 32 4 0 0.00 0.00 36.00
Aug 9 2007 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (3) I B 19 0 0 35.2 8 0 0.00 12.80 56.00
Jul 15 2007 GODINGTON BARCELONA BRIGHTLING PARK INTERNATIONAL N H E R3 0 0 33.3 E E E E E R3
Jul 15 2007 GODINGTON HAARLEM BRIGHTLING PARK INTERNATIONAL I L E CR 0 0 32.9 E E E E E CR
Jul 9 2007 GODINGTON BARCELONA TWESELDOWN (2) IN T E 0 0 38.1 E E E E E
Jul 9 2007 GODINGTON HAARLEM TWESELDOWN (2) NRF S 18 0 0 38.1 8 1 0.00 5.20 52.30
Jun 23 2007 GODINGTON HAARLEM SALPERTON PARK NRF E W 0 0 31.4 16 0 W W W
Jun 23 2007 GODINGTON BARCELONA SALPERTON PARK N G E R3 0 0 35.2 16 0 E E E R3
Jun 16 2007 GODINGTON BARCELONA LONGLEAT INTERNATIONAL NRF G 33 0 0 34.3 8 0 0.00 15.60 57.90
Jun 16 2007 GODINGTON HAARLEM LONGLEAT INTERNATIONAL NRF G 29 0 0 36.7 8 0 0.00 4.40 49.10
Jun 10 2007 GODINGTON HAARLEM GREAT TEW N H 6 1 0 28.1 4 0 0.00 2.40 34.50
Jun 10 2007 GODINGTON BARCELONA GREAT TEW N H 5 2 0 27.1 0 0 0.00 6.00 33.10
Jun 2 2007 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (1) I F 22 0 0 33.8 8 0 20.00 44.80 106.60
Jun 2 2007 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (1) I G 10 0 0 33.3 8 0 0.00 18.40 59.70
May 28 2007 GODINGTON HAARLEM BORDE HILL (1) N J 6 1 0 37.1 0 0 0.00 16.00 53.10
May 28 2007 GODINGTON BARCELONA BORDE HILL (1) N H 3 4 0 37.6 4 0 0.00 17.20 58.80
May 10 2007 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (1) N O 4 3 0 37.1 4 0 0.00 0.00 41.10
May 10 2007 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (1) N N 2 5 0 31 4 0 0.00 0.00 35.00
May 3 2007 GODINGTON HAARLEM MORETON MORRELL (1) N I 1 6 0 32.4 4 0 0.00 2.80 39.20
May 3 2007 GODINGTON BARCELONA MORETON MORRELL (1) N H 16 0 0 43.3 8 0 0.00 11.20 62.50
Apr 28 2007 GODINGTON HAARLEM WITHINGTON MANOR ONE DAY EVENT N B 8 1 0 36.7 4 0 0.00 2.40 43.10
Apr 7 2007 GODINGTON HAARLEM GORING HEATH (1) N H 7 1 0 35.7 4 0 0.00 8.00 47.70
Apr 7 2007 GODINGTON BARCELONA GORING HEATH (1) N H 2 5 0 32.9 0 0 0.00 9.20 42.10
Mar 23 2007 GODINGTON BARCELONA GREAT WITCHINGHAM (1) N K 20 0 0 41.4 12 5 0.00 15.20 73.60
Mar 23 2007 GODINGTON HAARLEM GREAT WITCHINGHAM (1) N L 16 0 0 35.2 12 1 0.00 15.20 63.40
Mar 10 2007 GODINGTON BARCELONA POPLAR PARK N F 29 0 0 35.2 0 0 65.00 40.40 140.60
Mar 10 2007 GODINGTON HAARLEM POPLAR PARK N E 7 1 0 30 8 0 0.00 10.00 48.00
Results for 2006
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 22 2006 GODINGTON HAARLEM LITTLE DOWNHAM (2) N J 2 5 0 30.5 4 0 0.00 0.80 35.30
Oct 22 2006 GODINGTON BARCELONA LITTLE DOWNHAM (2) N H E 0 0 37.1 4 0 E E E
Oct 15 2006 GODINGTON HAARLEM BROADWAY (2) N H 9 1 0 35.7 0 0 0.00 10.00 45.70
Oct 15 2006 GODINGTON BARCELONA BROADWAY (2) N G 20 0 0 34.8 8 0 0.00 22.40 65.20
Oct 8 2006 GODINGTON BARCELONA BORDE HILL (2) N H 10 0 0 38.1 4 0 0.00 18.80 60.90
Oct 8 2006 GODINGTON HAARLEM BORDE HILL (2) N J 9 0 0 32.4 12 0 0.00 10.80 55.20
Oct 1 2006 GODINGTON HAARLEM CHARLTON PARK N I 12 0 0 38.1 12 0 0.00 11.20 61.30
Sep 23 2006 GODINGTON HAARLEM KEYSOE (2) N C 21 0 0 39.5 16 0 0.00 12.80 68.30
Sep 23 2006 GODINGTON TSAVO KEYSOE (2) PN E E R3 0 0 37 E E E E E R3
Sep 13 2006 GODINGTON TSAVO PURSTON MANOR (2) PN C E R3 0 0 43 16 0 E E E R3
Aug 27 2006 GODINGTON HAARLEM MILTON KEYNES (3) N D 5 2 0 39.1 4 0 0.00 0.00 43.10
Aug 27 2006 GODINGTON TSAVO MILTON KEYNES (3) PN A E R4 0 0 41 4 0 E E E R4
Aug 27 2006 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES (3) N C 5 2 0 25.7 4 0 0.00 1.20 30.90
Aug 20 2006 GODINGTON BARCELONA BURNHAM BEECHES N I 12 1 0 29.5 0 0 0.00 14.00 43.50
Aug 20 2006 GODINGTON HAARLEM BURNHAM BEECHES N J 19 0 0 37.6 4 0 0.00 12.40 54.00
Aug 19 2006 GODINGTON TSAVO BURNHAM BEECHES PN G E R3 0 0 36.7 8 0 E E E R3
Aug 13 2006 GODINGTON TSAVO GRASS ROOTS FESTIVAL OF BRITISH EVENTING PN D 19 0 0 34.5 8 3 0.00 2.00 47.50
Aug 10 2006 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (3) N R 14 0 0 32.9 8 0 0.00 5.60 46.50
Aug 10 2006 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (3) N P 12 1 0 36.2 0 0 0.00 8.40 44.60
Jul 21 2006 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (2) N A E TE 0 0 28.6 4 0 E E E TE
Jul 21 2006 GODINGTON HAARLEM ASTON-LE-WALLS (2) N F 16 0 0 36.7 8 0 0.00 10.00 54.70
Jul 12 2006 GODINGTON HAARLEM UPTON HOUSE N D 17 0 0 34.3 8 0 0.00 16.40 58.70
Jul 12 2006 GODINGTON TSAVO UPTON HOUSE PN J 28 0 0 35.7 12 0 40.00 38.40 126.10
Jul 12 2006 GODINGTON BARCELONA UPTON HOUSE N D 16 0 0 33.3 4 0 0.00 19.60 56.90
Jul 2 2006 GODINGTON BARCELONA PURSTON MANOR (1) N H 20 0 0 28.6 4 0 20.00 25.20 77.80
Jul 1 2006 GODINGTON TSAVO PURSTON MANOR (1) PN F E R4 0 0 35 8 0 E E E R4
Jun 25 2006 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES (2) N I E TE 0 0 40 8 0 E E E TE
Jun 24 2006 GODINGTON TSAVO MILTON KEYNES (2) PN R E R3 0 0 38 12 0 E E E R3
Jun 11 2006 GODINGTON BARCELONA GREAT TEW N H 21 0 0 24.3 20 0 0.00 16.80 61.10
Jun 10 2006 GODINGTON TSAVO GREAT TEW PN G 25 0 0 37.1 20 0 40.00 14.00 111.10
May 13 2006 GODINGTON TSAVO ASTON-LE-WALLS (1) PN Y 37 0 0 37.1 4 0 145.00 46.80 232.90
May 12 2006 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS (1) N A 19 0 0 33.3 4 0 0.00 14.00 51.30
Apr 29 2006 GODINGTON BARCELONA HAMBLEDEN N Q 20 0 0 32.4 4 0 20.00 23.60 80.00
Apr 25 2006 GODINGTON TSAVO MILTON KEYNES (1) PN A 35 0 0 38.5 4 0 20.00 1.20 63.70
Apr 1 2006 GODINGTON BARCELONA GORING HEATH (1) PN D 21 0 0 30 4 0 20.00 3.60 57.60
Results for 2005
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 2 2005 GODINGTON HAARLEM CHARLTON PARK ONE DAY EVENT BC Intro P E 0 0 37.6 E E E E E
Sep 30 2005 GODINGTON BARCELONA CHARLTON PARK ONE DAY EVENT PN O 14 0 0 32 4 0 0.00 2.80 38.80
Sep 15 2005 GODINGTON HAARLEM PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (2) N H 22 0 0 31.9 8 0 0.00 30.40 70.30
Sep 14 2005 GODINGTON BARCELONA PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (2) PN C 11 0 0 34.5 8 0 0.00 0.00 42.50
Sep 14 2005 GODINGTON TSAVO PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (2) PN B 36 0 0 43.5 12 0 125.00 56.00 236.50
Aug 28 2005 GODINGTON HAARLEM MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (3) IRF J 8 0 0 36.3 0 0 0.00 0.00 36.30
Aug 27 2005 GODINGTON TSAVO MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (3) PN D E R3 0 0 37.5 24 23 E E E R3
Aug 27 2005 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (3) N A E CR 0 0 36.2 E E E E E CR
Aug 12 2005 GODINGTON TSAVO ASTON-LE-WALLS ONE DAY EVENT (3) PN N E R3 0 0 44.5 12 0 E E E R3
Aug 12 2005 GODINGTON BARCELONA ASTON-LE-WALLS ONE DAY EVENT (3) PN N 17 0 0 35 8 0 0.00 7.60 50.60
Jul 3 2005 GODINGTON HAARLEM PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (1) N H 20 0 0 36.2 16 0 20.00 27.20 99.40
Jul 2 2005 GODINGTON TSAVO PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (1) PN A 30 0 0 31.4 16 9 60.00 13.20 129.60
Jul 2 2005 GODINGTON BARCELONA PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (1) PN A 20 0 0 38.6 8 0 0.00 0.00 46.60
Jun 11 2005 GODINGTON TSAVO GREAT TEW ONE DAY EVENT PN A 24 0 0 38.5 12 0 0.00 10.00 60.50
Jun 11 2005 GODINGTON HAARLEM GREAT TEW ONE DAY EVENT N E 29 0 0 30 24 0 20.00 37.20 111.20
Jun 11 2005 GODINGTON BARCELONA GREAT TEW ONE DAY EVENT PN D 18 0 0 37.5 4 0 0.00 9.60 51.10
May 7 2005 GODINGTON BARCELONA KEYSOE ONE DAY EVENT (1) PN E 22 0 0 40.5 8 0 0.00 2.00 50.50
May 7 2005 GODINGTON TSAVO KEYSOE ONE DAY EVENT (1) PN F 24 0 0 45 20 0 0.00 2.80 67.80
May 7 2005 GODINGTON HAARLEM KEYSOE ONE DAY EVENT (1) PN E 19 0 0 36.5 12 0 0.00 0.00 48.50
Apr 28 2005 GODINGTON TSAVO MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (1) Intro J 20 0 0 44 24 0 0.00 4.40 72.40
Apr 28 2005 GODINGTON BARCELONA MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (1) Intro L 9 0 0 37.5 0 0 0.00 0.80 38.30
Apr 28 2005 GODINGTON HAARLEM MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (1) Intro H 4 0 0 31.5 0 0 0.00 0.00 31.50
Results for 2004
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
May 15 2004 GODINGTON TENNESSEE ASTON-LE-WALLS ONE DAY EVENT (1) N K E R4 0 0 32.4 4 0 E R4
Apr 28 2004 GODINGTON TENNESSEE MILTON KEYNES ONE DAY EVENT (1) OPN F 24 0 0 39.1 0 0 0.00 18.80 57.90
Apr 10 2004 GODINGTON TENNESSEE GORING HEATH ONE DAY EVENT (1) PN C 27 0 0 39 4 0 0.00 7.60 50.60
Results for 2003
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Oct 12 2003 GODINGTON TENNESSEE HOLDENBY ONE DAY EVENT N G E R4 0 0 31.9 4 0 80 51.6 E R4
Sep 28 2003 GODINGTON TENNESSEE MORETON MORRELL ONE DAY EVENT (2) N H 25 0 0 32.9 12 0 60.00 61.60 166.50
Sep 17 2003 GODINGTON TENNESSEE PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (2) PN B 9 0 0 37.5 0 3 0.00 0.00 40.50
Jul 10 2003 GODINGTON TENNESSEE TYTHROP PARK ONE DAY EVENT PN I E 0 0 33 E
Jun 28 2003 GODINGTON TENNESSEE PURSTON MANOR ONE DAY EVENT (1) PN B 26 0 0 34.8 8 0 20.00 2.40 65.20
Jun 22 2003 GODINGTON TENNESSEE SALPERTON PARK ONE DAY EVENT PN I 21 0 0 33.5 16 0 0.00 3.20 52.70
Apr 12 2003 GODINGTON TENNESSEE GORING HEATH ONE DAY EVENT (1) PN D 29 0 0 38.1 4 6 80.00 32.00 160.10
Results for 2002
Date Horse Event Class Sec Pos Pts FP D DEM DEC SJ SJT XCJ XCT Total
Sep 17 2002 GODINGTON THREESOX PURSTON MANOR (2) PN A E 0 0 52 E
Aug 17 2002 GODINGTON THREESOX SOLIHULL PN A E 0 0 45 30 23 E E E
Aug 6 2002 GODINGTON THREESOX ASTON-LE-WALLS (3) PN U 27 0 0 49 35 10 20.00 13.00 127.00

Key

Column Headings

Pos
Position field
Pts
Points
FP
Foundation Points
D
Dressage Penalties
DEM
Dressage Error Marks
DEC
Dressage Errors of Course
SJ
Show Jumping Penalties
SJT
Show Jumping Time Penalties
XCJ
Cross country jumping penalties
XCT
Cross country time penalties

Completion Codes

Where the horse was not placed, a code is shown as follows…

HC
Over-graded
NS
No-show
E
Eliminated
W
Withdrawn
D
Disqualified
R
Retired

For eliminations, this may be followed by an elimination code…

CR
Compulsory Retirement
F1
Failed at first trot up
F2
Failed at second trot up
UR
Rider Unseated
HF
Horse Fall
FF
Horse fall that broke a frangible fence
TH
Trapped Horse
R3
Three refusals in show jumping, or at same fence in cross-country
R4
Four refusals overall in cross-country
AR
Accumulated Refusals

Downgraded horses

(DG)
After the horse name indicates horse has been downgraded